video cùng chuyên mục

Americano thức uống mang phong cách Mỹ (Video: Minh Tien Coffee)

Anh Nguyễn Văn Tùng (Quản lý chất lượng tại Minh Tien Coffee) thực hiện pha chế Americano.