Về trang chủ

Ấm áp ngôi nhà thiện nguyện "Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia"

Tại bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý, huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An - Đồn Biên phòng Mỹ Lý, BĐBP Nghệ An.
Dân trí
Đang xem
Ấm áp ngôi nhà thiện nguyện "Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia"
01:14

Ấm áp ngôi nhà thiện nguyện "Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia"

Mới nhất