video cùng chuyên mục

Ai là người “rút ví” trong buổi đầu hò hẹn?

Mọi lãng mạn cuối cùng đều sẽ phải quay về thực tế. Cuộc hẹn đầu cuối cùng cũng không thể tránh khỏi giây phút… rút ví thanh toán hóa đơn. Lúc này, một câu hỏi đặt ra: Ai sẽ là người trả tiền? Hay đã bình đẳng, thì ta cũng nên “cưa đôi tình phí”?