Ai là người đầu tiên được tiêm liều cao nhất vắc xin Covid-19 của Việt Nam?

Sáng nay, 3 tình nguyện viên đầu tiên đã được tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 Nanocovax với liều tiêm cao nhất 75μg.
Mới nhất