50 tiếp viên hàng không thoát y giữa thành Rome vì bị cắt giảm nhân sự

50 nữ tiếp viên hàng không từng làm việc cho hãng Alitalia của Ý đã đồng loạt thoát y sau khi đơn vị mua lại hãng Alitalia cắt giảm tới 70% nhân sự.
Mới nhất