5 trường hợp Covid-19 khỏi bệnh, Việt Nam gần hết ca nhiễm SARS-CoV-2

Ngày 2/6, cả nước có thêm 5 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy đã có 298/328 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi. (đọc thêm)