3 xe chở cây "quái thú" chưa đi khỏi địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế

3 xe chở cây "quái thú" chưa đi khỏi địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế (đọc thêm)