280 y, bác sĩ về hưu tình nguyện chống dịch: Tổ quốc gọi chúng tôi sẵn sàng

Thứ đã thôi thúc những người thầy thuốc đều đã ngoài 70 này tình nguyện lên đường, có lẽ chính là một “món nợ” đặc biệt với nghề y, với người bệnh kể từ khi họ khoác lên mình chiếc áo blouse. (đọc thêm)