2 nhóm thanh niên nổ súng bắn nhau trên đường

2 nhóm thanh niên nổ súng bắn nhau trên đường (đọc thêm)