128 thành viên Liên Hợp Quốc phản đối Mỹ công nhận Jerusalem

128 thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 21/12 đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. (Video: Haaretz)
Mới nhất