12 vệ sĩ chạy bộ hộ tống xe ông Kim Jong-un

Chiếc xe chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un được nhìn thấy rời khu vực hội nghị thượng đỉnh ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm sau khi phiên họp thượng đỉnh buổi sáng với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kết thúc. Chiếc xe được bảo vệ bởi 12 vệ sĩ di chuyển sát hai bên và phía sau xe. (Video: Twitter) (đọc thêm)