Hai nhóm bệnh chính của ung thư phổi

Hà An

(Dân trí) - Ung thư phổi gồm ung thư phổi không tế bào nhỏ (chiếm chủ yếu) và ung thư phổi tế bào nhỏ. Trong đó, ung thư phổi tế bào nhỏ tiến lượng xấu.

Theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới, ung thư phổi được chia làm 2 nhóm chính dựa trên đặc điểm bệnh học là ung thư phổi không tế bào nhỏ chiếm khoảng 85% và ung thư tế bào nhỏ khoảng 10-15%. Hai thể mô bệnh học này khác nhau cơ bản về phương thức điều trị và tiên lượng bệnh. 

Hai nhóm bệnh chính của ung thư phổi - 1
Ung thư phổi là bệnh lý ác tính, tỷ lệ sống sau 5 năm không cao dù được chẩn đoán ở giai đoạn sớm.

Theo TS Đỗ Hùng Kiên, Bệnh viện K Trung ương (Hà Nội), ung thư tế bào nhỏ có 3 điểm khác căn bản với ung thư phổi không tế bào nhỏ là:

- Bệnh lý ác tính với tiên lượng xấu, với sự phát triển nhanh, di căn xa sớm. Hầu hết các bệnh nhân khi phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, đã có căn xa. Chưa đến 1/3 số bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn khu trú.

- Ở nhiều bệnh nhân, ung thư phổi tế bào nhỏ tiết ra chất nội tiết thần kinh biệt hóa gây các hội chứng cận ung thư trên lâm sàng.

- Ung thư tế bào nhỏ rất nhạy cảm với điều trị bằng hóa trị và xạ trị. Vì vậy, hóa trị và xạ trị đóng vai trò chủ yếu trong điều trị ung thư phổi tế bào bào nhỏ.