Infographic

Một năm khuấy đảo không gian mạng của bà Nguyễn Phương Hằng

Thủy Tiên Q.Huy

(Dân trí) - Từ vụ kiện ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục gọi tên các nghệ sĩ trong vòng một năm qua. Bà cũng công kích nhiều cá nhân, tổ chức.

Một năm khuấy đảo không gian mạng của bà Nguyễn Phương Hằng - 1