Lao động huyện nghèo được hỗ trợ 4,5 triệu đồng/người thi tiếng Hàn

Dân trí

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Công văn số 1282/BLĐTHXH-CQLĐNN về việc hỗ trợ đối tượng chính sách tham gia Kỳ thi tiếng Hàn ngành nông nghiệp năm 2017. Mức hỗ trợ giao động từ 2.250.000 - 4.500.000 đồng/người.


Lao động đăng ký dự kỳ thi tiếng Hàn năm 2016

Lao động đăng ký dự kỳ thi tiếng Hàn năm 2016

Theo đó đối tượng của chính sách hỗ trợ là người lao động thuộc 64 huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo không thuộc các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017. Các lao động này thuộc đối tượng quy định trong Quyết định số 71/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: “Phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động dóp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020” và quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau: Lao động thuộc đối tượng hộ nghèo, người dân tộc thiểu số nhận mức hỗ trợ tối đa 4.500.000 đồng/khoá đào tạo tiếng Hàn cơ bản/1 lao động. Lao động thuộc đối tượng khác nhận mức hỗ trợ tối đa 2.250.000 đồng/khoá đào tạo tiếng Hàn cơ bản/1 lao động.

Đối tượng nhận hỗ trợ: Ưu tiên thanh niên chưa có việc làm, đặc biệt là thanh niên thuộc hộ dân tộc thiểu số nghèo, phụ nữ thuộc hộ nghèo. Người lao phải hoàn thành tối thiểu chương trình giáo dục bậc tiểu học; đã đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn ngành nông nghiệp, có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn trước khi đi, không mắc các bệnh HIV, Giang mai, viêm gan B…

Bộ LĐ-TB&XH cũng quy định việc phân bổ hỗ trợ kinh phí tới các địa phương như sau: Với địa phương tự tổ chức đào tạo, trước ngày 20/4, cần gửi danh sách lao động đăng ký và cơ sở được lựa chọn để được hướng dẫn ký hợp đồng. Với địa phương không tổ chức đào tạo, trước ngày 17/4, cơ quan địa phương được phân công phải gửi danh sách người lao động đăng ký.

Được biết, năm 2017, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc theo diện EPS được phía Hàn Quốc tuyển là 3.600 người, trong đó ngành sản xuất chế tạo tuyển 1.500 người, ngành xây dựng: 500 người, ngành nông nghiệp: 800 và ngư nghiệp: 800 người.

Kỳ thi tiếng Hàn ngành nông nghiệp sẽ diễn ra trong tháng 6 tới đây, với số lượng tuyển 800 lao động cư trú dài hạn tại 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Hoàng Mạnh