224.455 tin tức, video về "

chương trình mục tiêu quốc gia

"
Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Agribank khẳng định vai trò "đầu tàu".

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Agribank khẳng định vai trò "đầu tàu".

Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh cam kết Agribank tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, một chương trình mà Agribank luôn kiên định gắn bó, đồng hành ngay từ những ngày đầu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.