1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Nam:

Doanh nghiệp cần hơn 2.000 lao động, chỉ 200 người đến ứng tuyển

Đức Văn

(Dân trí) - Trong tháng 4, 26 doanh nghiệp tại Hà Nam có nhu cầu tuyển dụng hơn 2.000 lao động, nhưng chỉ có gần 200 lao động đăng ký tìm việc làm.

Trong tháng 4/2021, Sàn giao dịch việc làm thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm (TT DVVL) tỉnh Hà Nam tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng của khoảng 2.000 lao động từ hơn 20 doanh nghiệp tham gia. Tuy nhiên chỉ có gần 200 lao động đăng ký tìm việc làm tại đây.

Trong số các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động tại Sàn giao dịch việc làm, có 18 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp, 8 doanh nghiệp tuyển dụng gián tiếp.

Doanh nghiệp cần hơn 2.000 lao động, chỉ 200 người đến ứng tuyển - 1

Trong tháng 4, hơn 20 doanh nghiệp đến Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam để tuyển dụng trực tiếp hơn 2.000 lao động, nhưng chỉ có gần 200 lao động đăng ký tìm việc làm.

Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ thuật có tay nghề, trình độ. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp này đều gặp khó khăn khi người lao động đến tìm việc không đáp ứng yêu cầu.

Theo TT DVVL tỉnh Hà Nam, trong tháng 4, Sàn giao dịch thu hút gần 230 người tham gia, chỉ có 185 người đăng ký tìm việc làm, còn lại có nhu cầu đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp và học nghề.

Qua phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp, trên 100 lao động đã được giới thiệu việc làm. So với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, số lao động có nhu cầu tìm việc tại sàn giao dịch chỉ đạt 10%.

Doanh nghiệp cần hơn 2.000 lao động, chỉ 200 người đến ứng tuyển - 2

So với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, số lao động có nhu cầu tìm việc tại sàn giao dịch chỉ đạt 10%.

Thống kê của TT DVVL Hà Nam cho thấy, mỗi năm, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có thêm từ 600 - 800 doanh nghiệp đi vào hoạt động. Nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp tăng lên.

Số doanh nghiệp sử dụng tới hàng nghìn lao động ở Hà Nam chiếm trên 60%, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực dệt may, giày da, điện tử, nhựa, bao bì. Nhưng hiện nay, những doanh nghiệp này đang gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng lao động.

Doanh nghiệp cần hơn 2.000 lao động, chỉ 200 người đến ứng tuyển - 3

Qua tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp, trên 100 lao động đã được giới thiệu việc làm.

Việc thiếu lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam do nguyên nhân là nguồn lao động trong tỉnh tăng không nhiều.

Trong khi đó, xu hướng lao động di cư từ các tỉnh ngoài đến Hà Nam làm việc cao dần và vẫn còn tình trạng người lao động Hà Nam đi ra tỉnh ngoài làm việc.

Toàn tỉnh Hà Nam hiện có trên 111.700 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, trong đó gần 80.000 người làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, trên 27.000 người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, chỉ còn gần 4.600 người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đa số lao động đang làm việc trực tiếp trong các công ty khoáng sản, sản xuất, chế biến đồ gỗ, may mặc. Trên 37.000 lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.