Hà Nam: Giải quyết việc làm mới vượt 38% so với chỉ tiêu kế hoạch

(Dân trí) - Kết quả thực hiện công tác việc làm, an toàn lao động năm 2020, tỉnh Hà Nam đã giải quyết việc làm mới cho hơn 23 nghìn lao động, giải quyết việc làm thêm cho hơn 25 nghìn lao động.

Theo báo cáo kết quả thực hiện năm 2020 của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Nam, toàn tỉnh Hà Nam giới thiệu việc làm cho 23.338 người (vượt 38% so với chỉ tiêu kế hoạch); Giải quyết việc làm thêm cho 25.674 người (đạt 138%).

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Nam đã phân bổ chỉ tiêu giải quyết việc làm mới và việc làm thêm xuống các huyện, thành phố, thị xã. Kết quả, toàn tỉnh Hà Nam giới thiệu việc làm cho 23.338 người (đạt 138% kế hoạch năm).

Trong đó, lao động nữ là 10.435 người, xuất khẩu lao động là 436 người, giải quyết việc làm thêm cho 25.674 người (đạt 138%).

Hà Nam: Giải quyết việc làm mới vượt 38% so với chỉ tiêu kế hoạch - 1

Năm 2020 tỉnh Hà Nam giới thiệu việc làm cho 23.338 người (vượt 38% so với chỉ tiêu kế hoạch)

Số hồ sơ nộp đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là 6.385 hồ sơ, thẩm định và ra quyết định cho 5.734 hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp với số tiền chi trả gần 73 tỷ đồng.

Cấp giấy phép cho 251 người nước ngoài đủ điều kiện làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (trong đó cấp mới 130 người, cấp lại 121 người). Tiến hành thẩm định, đề xuất cho 36 doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài và 20 doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đề nghị nhập cảnh vào làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Đồng thời, Sở LĐ-TB&XH đã ủy quyền cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-CP ngày 24/4/2020 của Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Hướng dẫn thực hiện gói hỗ trợ của Chính phủ cho hộ kinh doanh, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong năm 2021, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Nam đặt ra chỉ tiêu sẽ giải quyết việc làm mới cho 17.500 lao động, trong đó xuất khẩu lao động ước thực hiện 1000 người và giải quyết việc làm thêm cho 20.000 người.

Đang được quan tâm