Có thể đề nghị công ty nộp tiền nợ BHXH để được chốt sổ?

Tôi làm việc và đóng bảo hiểm tại Công ty CP Tín Đạt Thành từ tháng 8/2008. Tháng 8/2011-11/2011, tôi nghỉ sinh con. Tháng 1/2012, tôi nghỉ việc nhưng không được chốt sổ bảo hiểm do Công ty nợ tiền đóng BHXH. Tháng 4/2012-10/2016, tôi làm việc tại Công ty TNHH Giống thủy sản UNI-PRESIDENT Việt Nam chi nhánh Quảng Trị, đóng đủ bảo hiểm.

Tháng 11/2016, tôi chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty này và đề nghị cơ quan BHXH chốt sổ để được hưởng chế độ BHTN, tuy nhiên, do Công ty CP Tín Đạt Thành vẫn còn nợ tiền BHXH từ tháng 12/2010 nên không chốt sổ được. Nêu tôi đóng đủ tiền bảo hiểm thì có được chốt sổ BHXH không và có được thanh toán trợ cấp thai sản không? Người hỏi: Nguyễn Thị Thuận - Tỉnh Quảng Trị

Trả lời :

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Khoản 2, Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN; trường hợp Công ty đóng không đủ số tiền nợ thì bà Thuận có thể liên hệ với Công ty Tín Đại Thành thực hiện nộp đủ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi đối với bà Thuận đến thời điểm nghỉ việc để xác định thời gian đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Đối với đề nghị hưởng chế độ thai sản của bà Thuận, theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 31 Luật BHXH năm 2014, bà Thuận phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được thanh toán chế độ thai sản.

Theo Chinhphu.vn