Chế độ với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con

Cho tôi hỏi về 1 trường hợp người lao động nam hưởng chế độ "lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con". Theo điểm e khoản 1 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 thì lao động nam đang tham gia BHXH thì sẽ được hưởng chế độ nghỉ việc khi vợ sinh con. Vợ của người lao động sinh con vào ngày 21/3/2018 , tháng báo giảm nghỉ thai sản của vợ người lao động là tháng 4/2018.

Người lao động nam ký Hợp đồng lao động chính thức với công ty từ ngày 23/3/2018, đơn vị báo tăng vào tháng 4/2018. Người lao động nam nghỉ việc chăm vợ từ ngày 22/3/2018-27/3/2018 thì có được hưởng chế độ hay không?

BHXH TP Đà Nẵng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 31 Điều 34 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản khi có vợ sinh con của lao động nam là lao động nam đang đóng BHXH.

Theo như bà trình bày, vợ của người lao động sinh con ngày 21/3/2018, người lao động nam ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty ngày 23/3/2018 và tăng đóng BHXH vào tháng 4/2018, người lao động nam nghỉ việc chăm vợ từ ngày 22/3/2018-27/3/2018 (ngày 22/3/2018 người lao động nam chưa ký hợp đồng lao động với Công ty, chưa tham gia BHXH).

Như vậy, khi người vợ sinh con, người lao động nam chưa tham gia BHXH vì vậy không được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH số 58/2014/QH13.

Theo Chinhphu.vn

Tin liên quan
Đang được quan tâm