Thứ bảy, 20/01/2018 - 07:47

Căn cứ xác định mức hưởng BHYT khi sinh con trái tuyến

Tôi đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, TP. Hà Nội. Tôi chuẩn bị về quê tại tỉnh Hải Dương để sinh con. Vậy tôi có được hưởng BHYT khi sinh con tại bệnh viện tuyến huyện không? Nếu có thì cần giấy tờ gì? Người hỏi Bùi Thị Nụ - Hải Dương.

BHXH tỉnh Hải Dương trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Luật BHYT, Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế, Công văn số 978/BYT-BH ngày 25/2/2016 của Bộ Y tế, Công văn số 943/BHXH-CSYT ngày 21/3/2016 của BHXH Việt Nam và căn cứ hạng bệnh viện, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Thanh Nhàn; trường hợp bà Bùi Thị Nụ đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tuyến huyện của tỉnh Hải Dương, nếu bệnh viện xác định bà Nụ nhập viện trong tình trạng cấp cứu, BHXH tỉnh Hải Dương sẽ bảo đảm quyền lợi BHYT cho bà Nụ theo mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT (mức hưởng được xác định tại ký tự thứ 3 trên mã thẻ BHYT).

Trường hợp bà Bùi Thị Nụ đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tuyến huyện của tỉnh Hải Dương không trong tình trạng cấp cứu, có xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh sẽ được xác định là khám, chữa bệnh trái tuyến nhưng mức hưởng BHYT được áp dụng như trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến (mức hưởng được xác định tại ký tự thứ 3 trên mã thẻ BHYT).

Theo Chinhphu.vn