Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Sẽ thực hiện đầy đủ kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

(Dân trí) - Sáng nay (27/10), Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã trả lời báo chí về những việc sẽ làm sau kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về những sai phạm, vi phạm của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương (nhiệm kỳ trước), của cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Sẽ thực hiện đầy đủ kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương - 1

Thưa Bộ trưởng, Uỷ ban Kiếm tra Trung ương đã kết luận hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng với nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa. Vậy, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương bao giờ sẽ họp để thực hiện yêu cầu này?

- Vì đây là kết luận của UBKTTƯ mới thông qua, khi nào nhận được quyết định chính thức thì chúng tôi sẽ tổ chức họp để triển khai thực hiện. Hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được bằng đường văn bản chính thức. Về tinh thần của quyết định này thì chúng tôi đã nắm được hết rồi. Chắc chắn chúng tôi sẽ tổ chức họp sớm để triển khai thực hiện quyết định của UBKTTƯ.

Khi họp Ban cán sự Đảng thì chúng tôi sẽ đánh giá, làm rõ toàn diện những yêu cầu trong kiểm tra, từ đó sẽ đưa ra kế hoạch triển khai theo đúng yêu cầu. Kết luận kiểm tra là một chuyện, nhưng từ thực tiễn qua quá trình sinh hoạt, kiểm điểm thời gian qua thì chúng tôi cũng đã nhận thức được vấn đề, để có giải pháp toàn diện, khắc phục cơ bản.

Hướng xử lý kết luận này thế nào, thưa Bộ trưởng?

- Tuy kết luận đưa ra những vấn đề cụ thể nhưng là cả quá trình dài từ các quyết định nhân sự tới công tác cán bộ nói chung và những vấn đề khác nữa. Nên một mặt thực hiện đủ, đúng theo đúng tinh thần chỉ đạo tại kết luận của UBKTTƯ, theo đúng nguyên tắc của Đảng phải khắc phục tồn tại và có hướng hoàn thiện tiếp nguyên tắc Đảng. Ngoài ra, phải thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật. Những vấn đề này cần được xem xét, làm rõ. Tinh thần là sai ở đâu, sửa đó, theo đúng tinh thần kết luận và quy định pháp luật. Vì vậy, chỉ có thể khẳng định, thời gian tới Ban cán sự Đảng bộ Công Thương sẽ tổ chức thực hiện và chấp hành đầy đủ chỉ đạo tại kết luận.

Có sai sót và có yếu tố vụ lợi trong quá trình bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, con trai ông Vũ Huy Hoàng thì xử lý với ông Hải thế nào, thưa Bộ trưởng?

-Về cụ thể có thể tôi sẽ nói không được đầy đủ ở đây vì gắn với cả quá trình dài, bản thân qúa trình công tác Hải cũng được điều chuyển qua nhiều vị trí khác nhau. Ngay từ giai đoạn kiểm tra đầu tiên chúng tôi đã xác định được những vi phạm, sai phạm đã có. Và trong kết luận của UBKTTƯ đã thể hiện rõ tinh thần kiểm điểm của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, cơ quan chuyên môn, cơ quan tham mưu và các cá nhân trong Ban cán sự..

Một số sai phạm thể hiện rõ trong quá trình nghiên cứu quy định pháp luật cũng như hướng dẫn quy định của Nhà nước (NN) chưa toàn diện, cách hiểu chưa đầy đủ theo bối cảnh chung cũng như trong quản lý NN nên kết luận bổ nhiệm, luân chuyển bộc lộ sai phạm trong hiểu biết, cách đưa ra quyết định về nhân sự như vậy. Mức độ sai phạm tới đâu, trách nhiệm của ai trong quy trình đó, cách xử lý những nhân sự mắc sai phạm, thẩm quyền trong ra quyết định nhân sự sẽ được Ban cán sự Đảng Bộ làm rõ và đề xuất hướng xử lý phù hợp theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBKTTƯ.

Như Bộ trưởng nói là có sai phạm trong việc ra quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, Kết luận của UBKTTƯ cũng yêu cầu Bộ Công Thương thu hồi lại những quyết định sai. Vậy Bộ có thu hồi quyết định bổ nhiệm Hải?

- Quan điểm của chúng tôi là tiếp thu đầy đủ tinh thần trong kết luận của UBKTTƯ, đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cũng như trong quá trình làm việc của chúng tôi với đoàn kiểm tra, nguyên tắc là sai đâu sửa đó. Tất nhiên, mức độ sai phạm đến đâu, hình thức xử lý như thế nào và đặc biệt hướng giải quyết cụ thể như thế nào thì phải đợi các cơ quan tham mưu của chúng tôi căn cứ theo quy định chung của Đảng, pháp luật Nhà nước để đưa ra cho phù hợp.

Bộ trưởng có xem xét lại vị trí các cán bộ trong kết luận?

- Tất cả các giải pháp của chúng tôi đều hướng vào việc khắc phục các khuyết điểm mang tính hệ thống, đặc biệt là những vấn đề tồn tại ở Ban cán sự Đảng Bộ cũng như các đơn vị có liên quan, cá nhân có liên quan. Giải quyết của chúng tôi là hướng tới khắc phục toàn diện những bất cập, tồn tại trong cách chỉ đạo điều hành cũng như trách nhiệm của Ban cán sự Đảng chứ không phải vào câu chuyện cụ thể. Tuy nhiên, câu chuyện cụ thể của đồng chí nào, của Vũ Quang Hải hay cá nhân nào khác cũng nằm trong chu trình đó. Tất nhiên dư luận xã hội thì đã có rất nhiều, chúng ta có trách nhiệm phải lắng nghe dư luận xã hội và đối chiếu lại khuôn khổ, quy định pháp lý Nhà nước, vai trò trách nhiệm cũng như cách thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước của cơ quan đó, trong đó có Bộ Công Thương, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương.

Vì vậy, bất cứ giải pháp nào chúng tôi nói phải tính đến yếu tố toàn diện đó, những nguyên tắc chung đó, cũng đồng thời, giải quyết, khắc phục những sai phạm, vi phạm trong thời gian qua một cách có hệ thống về cơ bản.

Theo kết luận của UBKTTƯ thì các cơ quan Đảng đã có kiến nghị cụ thể nhưng với cơ quan Nhà nước thì ông Vũ Huy Hoàng đã về hưu thì có thể xử lý như thế nào?

- Tôi không thể bình luận việc này vì tôi không có thẩm quyền quản lý vấn đề này, tôi chỉ là Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bí thư Ban cán sự. Thế nhưng như tôi đã nói, ở đây rất rành mạch, UBKTTƯ đã kết luận về kỷ luật Đảng đối với các tập thể, cá nhân của Bộ Công Thương, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương thì phải chấp hành và thực hiện.

Thế còn về trong nội dung kết luận nêu rất rõ, tập thể Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức việc kiểm điểm trách nhiệm và có các hình thức xem xét xử lý trách nhiệm phù hợp với những vi phạm, sai phạm nếu có như kết luận đã nêu.

Đồng thời, có biện pháp xử lý những tồn tại liên quan đến công tác cán bộ, cũng như trường hợp cụ thể và Bộ sẽ triển khai trong thời gian tới.

Mạnh Quân

Đọc thêm