Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải công bố điểm đăng ký xét tuyển 2017

(Dân trí) - Chiều ngày 12/7, trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải đã công bố điểm đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2017. Theo đó, ngành có mức điểm nhận hồ sơ cao nhất là Công nghệ kỹ thuật ô tô 18 điểm, các ngành khác có mức điểm từ 15,5 trở lên.

Dưới đây là mức điểm đăng ký xét tuyển đợt 1 của trường:

Mã ngành

xét tuyển

Các ngành đào tạo

Chỉ tiêu

dự kiến

Điểm đăng ký xét tuyển năm 2017

Các ngành đào tạo đại học

Cơ sở đào tạo Hà Nội

52510104

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ)

200

16.0

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Đường bộ; Xây dựng Cầu hầm)

90

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Quản lý dự án công trình xây dựng)

50

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Đường sắt- Metro; Xây dựng đường thủy và công trình biển)

60

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Cầu đường Việt – Anh; Cầu đường Việt – Pháp)

50

52510102

Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp

130

16.0

52510205

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

170

18.0

52510203

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

100

17.5

52510201

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí máy xây dựng; Cơ khí tàu thủy và thiết bị nổi; Cơ khí Đầu máy - toa xe và tàu điện Metro)

90

16.0

52480104

Hệ thống thông tin

75

17.0

Hệ thống thông tin (Hệ thống thông tin Việt – Anh)

25

17.0

52510302

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông

80

17.0

52480102

Truyền thông và mạng máy tính

100

17.0

52340301

Kế toán

200

17.0

52580301

Kinh tế xây dựng

100

17.0

52340101

Quản trị kinh doanh

45

16.5

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh Việt – Anh)

25

Quản trị Marketing

40

Quản trị Tài chính và Đầu tư

40

52340201

Tài chính doanh nghiệp

100

16.5

52840104

Khai thác vận tải (Logistics và Vận tải đa phương thức)

75

16.0

Khai thác vận tải (Logistics và Vận tải đa phương thức Việt – Anh)

25

Khai thác vận tải (Quản lý, điều hành vận tải đường bộ; Quản lý, điều hành vận tải đường sắt)

50

52510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

50

16.0

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc

52510104VP

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ)

50

15.5

52510102VP

Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp

30

52510205VP

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

40

52480104VP

Hệ thống thông tin

30

52340301VP

Kế toán

30

52580301VP

Kinh tế xây dựng

30

52510302VP

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông

20

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên

52510104TN

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ)

20

15.5

Tổng chỉ tiêu dự kiến

2.220

* Đối với các lớp đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp (bao gồm: CNKT Cơ khí Máy xây dựng LICOGI16; CNKT Xây dựng Cầu đường FECON, CNKT Xây dựng Cầu - Hầm FECON và CNKT Cơ khí Máy xây dựng FECON) điểm đăng ký xét tuyển là 16,5.

Nhiều ngành học sinh viên không phải đóng học phí

Năm 2017, trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải đào tạo một số ngành học mà sinh viên không phải đóng học phí, có học bổng khuyến khích hỗ trợ học tập, có việc làm tại doanh nghiệp đặt hàng ngay sau khi tốt nghiệp ra trường” là mô hình đào tạo được áp dụng đối với một số ngành đào tạo đại học của trường.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là mô hình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo đặt hàng của 02 công ty hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là Công ty Cổ phần FECON và Công ty Cổ phần LICOGI 16, với mục tiêu sinh viên tốt nghiệp ra trường đáp ứng ngay được yêu cầu của doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất mà doanh nghiệp không cần phải đào tạo lại.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ cùng đồng hành với Nhà trường trong việc cải tiến chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức đào tạo và đánh giá sinh viên như cử chuyên gia để tham gia giảng dạy một số nội dung chuyên môn, tham gia hướng dẫn thực hành, thực tập, dạy kỹ năng mềm và văn hóa doanh nghiệp cho sinh viên và tham gia chấm đồ án tốt nghiệp của sinh viên.

Sinh viên được học tập lý thuyết, thí nghiệm tại Trường; học thực hành, thực tập tại các công trường trong và ngoài nước và trên các thiết bị máy móc hiện đại của doanh nghiệp.

Sinh viên được doanh nghiệp cam kết tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp ra trường nếu đáp ứng một số tiêu chí doanh nghiệp đưa ra, đồng thời được hoàn trả toàn bộ học phí trong suốt khóa học, được hỗ trợ kinh phí đi lại, tiền ăn, ở trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp hoặc công trường; được cấp học bổng bổng khuyến khích học tập trong từng năm học.

Năm 2017, Trường Đại học Công nghệ GTVT tuyển sinh 02 lớp kỹ sư chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Máy xây dựng; 1 lớp kỹ sư chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng Cầu đường bộ; 1 lớp kỹ sư chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu- hầm, mỗi lớp 30-40 sinh viên trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường cho 2 công ty FECON và LICOGI 16.

Thông tin chi tiết, thí sinh xem tại trang website: www.tuyensinh.utt.edu.vn;

Hồng Hạnh