Thanh Hóa: Hơn 1.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19

(Dân trí) - Hàng chục cơ sở giáo dục với hàng nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại Thanh Hóa đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Hóa vừa có báo cáo về tình hình nhà giáo, người lao động đang công tác tại các trường ngoài công lập tạm nghỉ việc không có lương do dịch bệnh Covid-19.

Thanh Hóa: Hơn 1.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19 - 1
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covod-19, nhiều tháng qua, học sinh phải nghỉ, các trường học đóng cửa.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 41 đơn vị trường học ngoài công lập, với 60 cán bộ quản lý, 1.140 giáo viên và 413 nhân viên, người lao động bị ảnh hưởng.

Trong đó, có 30 trường Mầm non, với 44 cán bộ quản lý, 845 giáo viên và 307 nhân viên, người lao động; còn cấp Tiểu học, THCS và THPT có 11 trường với 16 cán bộ quản lý, 294 giáo viên và 106 nhân viên, người lao động bị ảnh hưởng.

Các trường bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS, nghỉ dạy từ ngày 3/2 - ngày 19/4; các trường THPT nghỉ dạy từ ngày 3/2 - 29/2 và từ 30/3 - 19/4.

Các nhà giáo, người lao động của các đơn vị trên đều tạm nghỉ không có lương trong thời gian các trường tạm đóng cửa.

Giải pháp mà Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Hóa đưa ra là đề nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp có thẩm quyền hỗ trợ cho cán bộ giáo viên, người lao động đang công tác tại các trường ngoài công lập tạm nghỉ việc không có lương do dịch bệnh Covid-19 như mức hỗ trợ của Chính phủ.

Ông Mai Bá Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Hóa cho biết: Đây là những người làm tại các trường ngoài công lập, các trường bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên lương thấp, thậm chí hầu hết không có lương, ảnh hưởng đời sống, cần được hỗ trợ.

Cũng theo ông Nam, Công đoàn ngành không có kinh phí để hỗ trợ, chỉ thống kê, báo cáo và đề xuất các cấp có thẩm quyền hỗ trợ.

Duy Tuyên