Đề thi và gợi ý giải môn Vật lý THPT quốc gia 2018

(Dân trí) - Kết thúc môn thi Vật lý THPT quốc gia 2018, nhiều thí sinh cho biết, đề ít lý thuyết, nhiều bài tập và có cả kiến thức lớp 11. Có nhiều câu hỏi, học sinh phải có kiến thức cực tốt mới làm được. Dưới đây là gợi ý giải đề thi môn Vật lý.

Đề thi Vật lý mã Đề 206:

Đề thi và gợi ý giải môn Vật lý THPT quốc gia 2018 - 1

Đề thi và gợi ý giải môn Vật lý THPT quốc gia 2018 - 2

Đề thi và gợi ý giải môn Vật lý THPT quốc gia 2018 - 3

Đề thi và gợi ý giải môn Vật lý THPT quốc gia 2018 - 4

Gợi ý giải mã đề Vật lý 206:

Đề thi và gợi ý giải môn Vật lý THPT quốc gia 2018 - 5

----------------------

Mã đề thi Vật lý 209

Đề thi và gợi ý giải môn Vật lý THPT quốc gia 2018 - 6

Đề thi và gợi ý giải môn Vật lý THPT quốc gia 2018 - 7

Đề thi và gợi ý giải môn Vật lý THPT quốc gia 2018 - 8

Đề thi và gợi ý giải môn Vật lý THPT quốc gia 2018 - 9

Gợi ý giải mã đề 209 như sau:

Đề thi và gợi ý giải môn Vật lý THPT quốc gia 2018 - 10

Hocmai.vn

---------------------------------

Mã đề thi Vật lý 210:

Đề thi và gợi ý giải môn Vật lý THPT quốc gia 2018 - 11

Đề thi và gợi ý giải môn Vật lý THPT quốc gia 2018 - 12

Đề thi và gợi ý giải môn Vật lý THPT quốc gia 2018 - 13

Đề thi và gợi ý giải môn Vật lý THPT quốc gia 2018 - 14

Gợi ý giải mã đề 210 như sau:

Đề thi và gợi ý giải môn Vật lý THPT quốc gia 2018 - 15

PV