39 năm ngày giải phóng miền Nam

Lính bộ binh vào Dinh Độc Lập

Lính bộ binh vào Dinh Độc Lập

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Bộ binh 9 cùng Trung đoàn Bộ binh 24 (304) và một số đơn vị phối thuộc có nhiệm vụ tiến công tiêu diệt căn cứ Nước Trong, mắt xích trọng yếu trong tuyến phòng thủ cơ bản cuối cùng của quân ngụy Sài Gòn. <br><a href='http://dantri.com.vn/event-2535/39-nam-ngay-giai-phong-mien-am.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;39 năm ngày giải phóng miền Nam</b></a>