Ý kiến của bác Nguyễn Văn Đắc về hoàn cảnh của em Hùng bị điện giật cụt 2 tay.

Ý kiến của bác Nguyễn Văn Đắc về hoàn cảnh của em Hùng bị điện giật cụt 2 tay. (đọc thêm)