Xe tải ngang nhiên đậu giữa đường gây cản trở giao thông một cách khó hiểu

Xe tải ngang nhiên đậu giữa đường gây cản trở giao thông một cách khó hiểu (đọc thêm)