Xe máy sang đường bất cẩn khiến 2 xe container lâm nạn

Xe máy sang đường bất cẩn khiến 2 xe container lâm nạn (đọc thêm)