Video hai người phụ nữ quây đánh người đàn ông trên phố

Video hai người phụ nữ quây đánh người đàn ông trên phố (đọc thêm)