Va chạm gây lật xe khi cả hai không giảm tốc độ khi đi qua ngã tư

Va chạm gây lật xe khi cả hai không giảm tốc độ khi đi qua ngã tư (đọc thêm)