Ước mơ thành bác sĩ còn xa của cô học trò nhà khó

Bà Ngọc trao đổi với PV về hoàn cảnh gia đình (đọc thêm)