Ước mơ bác sĩ của cậu học trò đạt 29,6 điểm khối B

Em Lộc chia sẻ với PV (đọc thêm)