Trương Đông Hưng - HCV Olympic Sinh học Quốc tế 2017 chia sẻ niềm vui chiến thắng

Trương Đông Hưng - Huy chương vàng Olympic Sinh học Quốc tế 2017 chia sẻ niềm vui chiến thắng tại trường Quốc Học Huế (đọc thêm)