Trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Quảng Bình

Trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Quảng Bình (đọc thêm)