Trao quà cho vợ liệt sỹ nhà báo.

Trao quà cho vợ liệt sỹ nhà báo. (đọc thêm)