Trao hơn 67 triệu cho bé 4 tuổi bị biến chứng nặng sau khi mổ tim

Trao hơn 67 triệu cho bé 4 tuổi bị biến chứng nặng sau khi mổ tim (đọc thêm)