Trao học bổng cho 146 học sinh, sinh viên xuất sắc tỉnh Nghệ An

Trao học bổng cho 146 học sinh, sinh viên xuất sắc tỉnh Nghệ An (đọc thêm)