Trailer tập 5 mang tên “Eastwatch” (Nhìn về hướng Đông)

Lần đầu tiên người xem được thấy Daenerys cưỡi rồng xung trận, rồng Drogon thét ra lửa, thiêu rụi đội quân nhà Lannister. (đọc thêm)