Thủ tướng đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp

Khoảng 2.000 đại biểu, đại diện doanh nghiệp tham dự hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp diễn ra sáng ngày 17/5 ở Hà Nội. Con số này cao gấp 4 lần so với hội nghị lần đầu tiên diễn ra vào ngày 29/4/2016. (đọc thêm)