Thi lập trình robot để "giải cứu" các chướng ngại vật

Thi lập trình robot để "giải cứu" các chướng ngại vật (đọc thêm)