Thạc sĩ bỏ giảng đường về nuôi vịt, gà kiếm hàng trăm triệu mỗi năm

Gác lại những năm tháng làm người thầy nơi giảng đường, Thạc sỹ Trương Tiến Hải đã chuyển hướng sang làm mô hình kinh tế trang trại. Anh là người khôi phục thành công giống vịt Cổ Lũng thuần chủng và nhiều giống gà quý “tiến Vua” tại xứ Thanh. (đọc thêm)