TAND TPHCM kiến nghị làm rõ hành vi của hàng loạt cán bộ của Bộ Y tế sai phạm.

TAND TPHCM kiến nghị làm rõ hành vi của hàng loạt cán bộ của Bộ Y tế sai phạm. (đọc thêm)