Tài xế ô tô cản đường xe cứu hỏa hàng cây số

Tài xế ô tô cản đường xe cứu hỏa hàng cây số khiến nhiều người bất bình (đọc thêm)