Sự hồi sinh của dòng gốm cổ thế kỷ XVI tại làng cổ Bát Tràng.

Sự hồi sinh của dòng gốm cổ thế kỷ XVI tại làng cổ Bát Tràng. (đọc thêm)