“Sao tháng Giêng” học giỏi, đa tài

Yêu âm nhạc, tự học đàn để thư giãn, Phương được các bạn học công nhận đàn hát hay (đọc thêm)