Rất đông người đến bốc thăm quyền mua nhà tại dự án Saigon South Residences

Rất đông người đến bốc thăm quyền mua nhà tại dự án Saigon South Residences (đọc thêm)