Quy mô nhà máy đạm Ninh Bình

Nhà máy đạm Ninh Bình bắt đầu hoạt động từ năm 2012, nhưng đến nay, chưa ngày nào nhà máy này có lãi. Số lỗ luỹ kế của nhà máy hiện nay hơn 3.000 tỷ đồng (đọc thêm)