Phó Thủ tướng: Chuyển biên chế giáo viên thành hợp đồng "mới chỉ là đề xuất"

Phó Thủ tướng khẳng định đây là vấn đề cần nghiên cứu kỹ, và mới chỉ ở bước đề xuất của Bộ Giáo dục. Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, trong đó có xây dựng lại bộ máy công chức, viên chức. (đọc thêm)