Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi Đà Nẵng “gây sốt” với điệu nhảy “Đàn gà con”

Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi Đà Nẵng “gây sốt” với điệu nhảy “Đàn gà con” (đọc thêm)