Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau nói về sự cố sụt lún đê biển Tây.

Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau nói về sự cố sụt lún đê biển Tây. (đọc thêm)